APIE MUS

APIE MUS

profesionali komanda ir patirtis

Mes prižiūrime draugiškas aplinkai ir energiją tausojančias statinių inžinerines sistemas. Mes taip pat nemažai paslaugų teikiame pramonės sektoriui.

Per visus savo veiklos metus esame sukaupę inžinerinių žinių, o teikdami paslaugas siekiame užsakovui sukurti pridėtinę vertę visuose pastato gyvavimo ciklo etapuose.

Pagrindinės įmonės veiklos sritys:

  • Kondicionavimo ir vėdinimo sistemų eksploatavimo ir įrengimo darbai
  • Elektros ir automatikos sistemų įrengimas, derinimas ir eksploatavimas
  • Signalizacijų, priešgaisrinių sistemų, stebėjimo kamerų įrengimas ir priežiūra

atestatai

1. Energetikos įrenginių eksploatacijos veikla \ Eksploatuoti elektros įrenginius

26 Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai (išskyrus oro linijas)
28 Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.
29 Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai

2. Elektros įrenginių įrengimas

3 Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai (išskyrus oro ir oro kabelių linijas)

3. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymas

Stacionarios šaldymo, oro kondicionavimo, gaisro gesinimo įrangos ir stacionarių šilumos siurblių, kuriuose yra iki 300 kg ir daugiau F-dujų montavimas I(d), aptarnavimas, techninė priežiūra, remontas ir (ar) eksploatacijos nutraukimas II(d).

4. Energetikos įrenginių eksploatacijos veikla \ eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas

13 Šilumos punktų iki 10 MW (kartu su pastatų šildymo ir karšto vandens sistemomis) eksploatavimo darbai